Jak założyć europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego

Co to jest europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego?

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który uprawnia do korzystania z opieki medycznej w innych krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcarii. Karta ta jest bezpłatna i ważna przez okres jednego roku.

Jak założyć europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego?

Aby założyć EKUZ, należy skontaktować się z właściwym organem ubezpieczeń zdrowotnych w swoim kraju. W Polsce jest to Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Można to zrobić osobiście, przez internet lub telefonicznie. Wniosek o wydanie karty można złożyć także przez portal pacjenta.

Czy każdy może założyć europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego?

EKUZ przysługuje osobom, które są ubezpieczone w systemie ubezpieczeń zdrowotnych w kraju, w którym mają stałe zameldowanie. Karta ta nie jest dostępna dla osób, które wyjeżdżają za granicę w celach leczniczych.

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego?

Aby założyć EKUZ, należy posiadać ważną kartę ubezpieczenia zdrowotnego oraz dowód osobisty. W niektórych przypadkach, np. dla osób pracujących za granicą, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty.

Jak długo trwa założenie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego?

Wniosek o wydanie EKUZ powinien zostać rozpatrzony w ciągu 14 dni od daty złożenia. Karta ta jest ważna przez okres jednego roku.

Wnioski

Założenie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego jest prostym procesem, który można zrealizować osobiście, przez internet lub telefonicznie. Aby uzyskać EKUZ, należy posiadać ważną kartę ubezpieczenia zdrowotnego oraz dowód osobisty. Karta ta jest ważna przez okres jednego roku i uprawnia do korzystania z opieki medycznej w innych krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcarii.