Karta ekuz co obejmuje – wszystko, co musisz wiedzieć

Czym jest karta ekuz?

Karta ekuz to skrót od „Elektroniczna Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego”. Jest to dokument, który potwierdza prawo do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej w Polsce. Karta ekuz jest wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia i jest ważna w całej Unii Europejskiej oraz w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Kto może otrzymać kartę ekuz?

Karta ekuz jest przeznaczona dla osób, które są ubezpieczone w polskim systemie opieki zdrowotnej i chcą korzystać z usług medycznych za granicą. Karta ta jest również dostępna dla osób, które pracują za granicą i są ubezpieczone w systemie ubezpieczeń społecznych innego kraju UE lub EOG, ale chcą skorzystać z opieki zdrowotnej w Polsce.

Co obejmuje karta ekuz?

Karta ekuz umożliwia korzystanie z publicznej opieki zdrowotnej w krajach UE i EOG na takich samych zasadach, jakie obowiązują w kraju, w którym jest się ubezpieczonym. Obejmuje ona m.in. wizyty u lekarza, hospitalizację, badania diagnostyczne oraz leczenie szpitalne. Karta ekuz nie obejmuje jednak kosztów transportu medycznego oraz kosztów leczenia w klinikach prywatnych.

Jak otrzymać kartę ekuz?

Karta ekuz jest wydawana automatycznie dla osób ubezpieczonych w polskim systemie opieki zdrowotnej. Osoby, które chcą skorzystać z karty ekuz za granicą, powinny ją zamówić w swojej placówce ubezpieczeniowej. Karta ta jest bezpłatna i ważna przez okres 3 lat.

Czy karta ekuz jest obowiązkowa?

Karta ekuz nie jest obowiązkowa, ale zaleca się jej posiadanie dla osób, które podróżują po krajach UE i EOG. Dzięki niej można uniknąć nieprzyjemnych sytuacji związanych z brakiem ubezpieczenia zdrowotnego za granicą.

Podsumowanie

Karta ekuz to ważny dokument dla osób, które chcą korzystać z publicznej opieki zdrowotnej za granicą. Obejmuje ona wiele usług medycznych, ale nie obejmuje kosztów transportu medycznego oraz leczenia w klinikach prywatnych. Karta ta jest bezpłatna i ważna przez okres 3 lat. Zaleca się jej posiadanie dla osób, które podróżują po krajach UE i EOG.