Turystyczny fundusz gwarancyjny co to?

Czym jest Turystyczny Fundusz Gwarancyjny?

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) to instytucja, która ma na celu ochronę turystów przed nieprzewidzianymi sytuacjami podczas podróży. TFG działa na zasadzie ubezpieczenia, które chroni turystów w przypadku bankructwa biura podróży lub innych nieprzewidzianych sytuacji.

Jak działa Turystyczny Fundusz Gwarancyjny?

TFG działa na zasadzie składki, którą biura podróży muszą wpłacać do funduszu. W przypadku, gdy biuro podróży ogłasza upadłość, TFG wypłaca odszkodowanie turystom, którzy skorzystali z usług danego biura podróży. Odszkodowanie obejmuje koszty związane z niezrealizowanymi usługami turystycznymi, takie jak bilety lotnicze, noclegi czy wycieczki.

Czy każde biuro podróży musi wpłacać składkę do TFG?

Tak, każde biuro podróży, które działa na terenie Polski, musi wpłacać składkę do TFG. Wysokość składki zależy od wielkości biura podróży oraz ilości sprzedanych przez nie usług turystycznych.

Czy TFG chroni turystów tylko w Polsce?

Nie, TFG chroni turystów nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Unii Europejskiej. W przypadku, gdy biuro podróży działa na terenie UE, a turysta skorzystał z usług danego biura podróży, TFG wypłaca odszkodowanie zgodnie z przepisami UE.

Jak skorzystać z odszkodowania z TFG?

Aby skorzystać z odszkodowania z TFG, należy złożyć wniosek do funduszu w ciągu 180 dni od dnia, w którym biuro podróży ogłosiło upadłość. Wniosek powinien zawierać dokumenty potwierdzające zakup usług turystycznych oraz niezrealizowanie ich przez biuro podróży.

Wnioski:
– Turystyczny Fundusz Gwarancyjny chroni turystów przed nieprzewidzianymi sytuacjami podczas podróży.
– TFG działa na zasadzie ubezpieczenia, które chroni turystów w przypadku bankructwa biura podróży lub innych nieprzewidzianych sytuacji.
– Każde biuro podróży, które działa na terenie Polski, musi wpłacać składkę do TFG.
– TFG chroni turystów nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Unii Europejskiej.
– Aby skorzystać z odszkodowania z TFG, należy złożyć wniosek do funduszu w ciągu 180 dni od dnia, w którym biuro podróży ogłosiło upadłość.