Czy karta ekuz jest potrzebna?

Czym jest karta ekuz?

Karta ekuz to dokument, który potwierdza prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej. Jest to skrót od Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karta ta jest wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia i jest bezpłatna.

Kto może otrzymać kartę ekuz?

Karta ekuz jest przeznaczona dla osób, które są ubezpieczone w polskim systemie opieki zdrowotnej i planują podróżować do krajów Unii Europejskiej. Karta ta jest wydawana na okres jednego roku i może być przedłużana.

Czy karta ekuz jest potrzebna?

Tak, karta ekuz jest bardzo ważna, jeśli planujesz podróżować do krajów Unii Europejskiej. Dzięki niej będziesz miał zapewnioną opiekę zdrowotną na takich samych warunkach, jakie obowiązują w kraju, w którym się znajdujesz. Bez karty ekuz możesz mieć problemy z uzyskaniem pomocy medycznej lub musisz zapłacić za nią z własnej kieszeni.

Jak otrzymać kartę ekuz?

Aby otrzymać kartę ekuz, należy złożyć wniosek w oddziale NFZ lub za pośrednictwem internetu. Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Wniosek należy złożyć na co najmniej 14 dni przed planowaną podróżą.

Czy karta ekuz jest ważna tylko w krajach UE?

Nie, karta ekuz jest ważna również w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcarii. W sumie karta ta jest ważna w 31 krajach.

Wnioski

– Karta ekuz jest niezbędna, jeśli planujesz podróżować do krajów Unii Europejskiej.
– Karta ta zapewnia opiekę zdrowotną na takich samych warunkach, jakie obowiązują w kraju, w którym się znajdujesz.
– Aby otrzymać kartę ekuz, należy złożyć wniosek w oddziale NFZ lub za pośrednictwem internetu.