Ekuz czy ubezpieczenie – co wybrać?

Ekuz – co to jest?

Ekuz to skrót od Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest to dokument, który uprawnia do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii. Karta ta jest wydawana bezpłatnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia i jest ważna przez okres jednego roku.

Ubezpieczenie zdrowotne – co to jest?

Ubezpieczenie zdrowotne to umowa zawierana między ubezpieczającym a ubezpieczonym, na podstawie której ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów leczenia i opieki medycznej w przypadku choroby lub wypadku. Ubezpieczenie zdrowotne jest dobrowolne i można je wykupić w prywatnych firmach ubezpieczeniowych.

Czy warto wykupić ubezpieczenie zdrowotne, jeśli posiadam Ekuz?

Posiadanie Ekuz nie zwalnia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w Polsce. Jednakże, posiadając ubezpieczenie zdrowotne, można korzystać z dodatkowych usług medycznych, takich jak prywatne kliniki czy specjaliści, których nie obejmuje opieka finansowana przez NFZ. Ponadto, ubezpieczenie zdrowotne może zapewnić szybszy dostęp do opieki medycznej oraz lepszą jakość świadczonych usług.

Czy posiadając Ekuz, mogę korzystać z opieki medycznej w Polsce?

Tak, posiadając Ekuz, można korzystać z opieki medycznej w Polsce. Karta ta uprawnia do korzystania z opieki medycznej na takich samych zasadach, jakie obowiązują dla osób ubezpieczonych w Polsce. Jednakże, nie obejmuje ona kosztów leczenia, które nie są finansowane przez NFZ.

Wnioski

– Ekuz uprawnia do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii.
– Ubezpieczenie zdrowotne jest dobrowolne i można je wykupić w prywatnych firmach ubezpieczeniowych.
– Posiadanie Ekuz nie zwalnia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w Polsce.
– Posiadając ubezpieczenie zdrowotne, można korzystać z dodatkowych usług medycznych oraz zapewnić sobie szybszy dostęp do opieki medycznej.
– Ekuz uprawnia do korzystania z opieki medycznej w Polsce, ale nie obejmuje kosztów leczenia, które nie są finansowane przez NFZ.