Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego na jaki okres

Co to jest Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego?

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który uprawnia do korzystania z opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Karta ta jest wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia i jest bezpłatna.

Na jaki okres jest wydawana Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego?

EKUZ jest wydawana na okres jednego roku. Po tym czasie należy złożyć wniosek o jej przedłużenie. Karta ta jest ważna tylko wtedy, gdy osoba posiada aktualne ubezpieczenie zdrowotne w kraju, który ją wydał.

Jakie korzyści daje posiadanie Europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego?

Posiadanie EKUZ daje wiele korzyści. Przede wszystkim umożliwia korzystanie z opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii na takich samych zasadach, jakie obowiązują mieszkańców tych krajów. Dzięki temu osoba posiadająca EKUZ nie musi ponosić dodatkowych kosztów za leczenie, a także nie musi wykupywać dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Czy każdy może otrzymać Europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego?

EKUZ jest wydawana tylko osobom, które są ubezpieczone w kraju, który ją wydaje. Oznacza to, że osoby, które nie są ubezpieczone w Polsce, nie mogą otrzymać EKUZ.

Jakie dokumenty należy przedstawić przy składaniu wniosku o Europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego?

Aby otrzymać EKUZ, należy złożyć wniosek w oddziale NFZ lub przez internet. Wniosek należy wypełnić w języku polskim lub angielskim. Wraz z wnioskiem należy przedstawić aktualne zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym oraz dowód osobisty.

Wnioski

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego na jaki okres jest wydawana na okres jednego roku. Posiadanie EKUZ daje wiele korzyści, takich jak korzystanie z opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii na takich samych zasadach, jakie obowiązują mieszkańców tych krajów. Aby otrzymać EKUZ, należy złożyć wniosek w oddziale NFZ lub przez internet wraz z aktualnym zaświadczeniem o ubezpieczeniu zdrowotnym oraz dowodem osobistym.