Ile kosztuje europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego?

Czym jest europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego?

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który uprawnia do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Karta ta jest wydawana bezpłatnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia i ważna jest przez okres jednego roku.

Jakie korzyści daje europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego?

Posiadanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego daje wiele korzyści. Przede wszystkim umożliwia ona korzystanie z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii na takich samych zasadach, jakie obowiązują mieszkańców tych krajów. Dzięki temu, w razie potrzeby, można skorzystać z pomocy medycznej bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Ile kosztuje europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego?

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego jest wydawana bezpłatnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie trzeba więc ponosić żadnych kosztów związanych z jej wydaniem. Warto jednak pamiętać, że karta ta nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z leczeniem za granicą. W niektórych przypadkach może być konieczne uiszczenie dodatkowych opłat.

Jak uzyskać europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego?

Aby uzyskać europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, należy złożyć wniosek w swoim oddziale NFZ. Wniosek można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub przez internet. Wniosek należy złożyć na formularzu EKUZ, który można pobrać ze strony internetowej NFZ.

Czy europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego jest obowiązkowa?

Posiadanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego nie jest obowiązkowe, ale zdecydowanie warto ją mieć. Dzięki niej można skorzystać z opieki medycznej za granicą bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Warto jednak pamiętać, że karta ta nie zastępuje ubezpieczenia turystycznego, które również warto wykupić przed wyjazdem za granicę.

Wnioski

– Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego umożliwia korzystanie z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii na takich samych zasadach, jakie obowiązują mieszkańców tych krajów.
– Karta ta jest wydawana bezpłatnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
– Aby uzyskać europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, należy złożyć wniosek w swoim oddziale NFZ.
– Posiadanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego nie jest obowiązkowe, ale zdecydowanie warto ją mieć.