Karta EKUZ – gdzie obowiązuje?

Czym jest karta EKUZ?

Karta EKUZ to dokument, który uprawnia do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii. Karta ta jest bezpłatna i ważna przez okres jednego roku. Właściciel karty EKUZ ma prawo do korzystania z opieki medycznej na takich samych zasadach, jakie obowiązują w kraju, w którym się znajduje.

Gdzie obowiązuje karta EKUZ?

Karta EKUZ obowiązuje w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii. Właściciel karty EKUZ może korzystać z opieki medycznej na takich samych zasadach, jakie obowiązują w kraju, w którym się znajduje. Oznacza to, że jeśli w danym kraju opieka medyczna jest płatna, to właściciel karty EKUZ również będzie musiał uiścić opłatę.

Jak uzyskać kartę EKUZ?

Kartę EKUZ można uzyskać w swoim kraju, w którym jest się ubezpieczonym. W Polsce karta ta jest wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Aby uzyskać kartę EKUZ, należy złożyć wniosek w placówce NFZ lub za pośrednictwem internetu. Karta EKUZ jest bezpłatna i ważna przez okres jednego roku.

Czy karta EKUZ jest obowiązkowa?

Karta EKUZ nie jest obowiązkowa, ale zaleca się jej posiadanie, gdyż umożliwia ona korzystanie z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii na takich samych zasadach, jakie obowiązują w kraju, w którym się znajduje. Bez karty EKUZ korzystanie z opieki medycznej w tych krajach może być bardzo kosztowne.

Wnioski

– Karta EKUZ uprawnia do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii.
– Karta EKUZ jest bezpłatna i ważna przez okres jednego roku.
– Karta EKUZ nie jest obowiązkowa, ale zaleca się jej posiadanie, gdyż umożliwia ona korzystanie z opieki medycznej na takich samych zasadach, jakie obowiązują w kraju, w którym się znajduje.