Czy kiedykolwiek zostałeś aresztowany i okazało się, że nie masz odpowiedniego badania technicznego? To może być zła niespodzianka. W Polsce właściciel samochodu odpowiada za stan mechaniczny pojazdu. Jazda bez egzaminu jest w konsekwencji nielegalna i wiąże się z surowymi karami. Jakie są niebezpieczeństwa braku kontroli pojazdu? Co zmieniło się w 2021 roku?

Właściciele samochodów osobowych, ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych i motocykli muszą mieć egzaminy techniczne. Częstotliwość tych badań zależy od wieku pojazdu. Można przypuszczać, że większość kierowców musi przechodzić kontrolę techniczną raz w roku. Oczywiście, istnieją wyjątki. W przypadku zakupu nowego samochodu, pierwsze badanie techniczne należy przeprowadzić w ciągu 3 lat od rejestracji, a drugie badanie w ciągu 2 lat. Kontrole techniczne należy przeprowadzać co 12 miesięcy.

Jazda bez kontroli nie jest opłacalna. Brak obowiązkowej oceny technicznej podczas kontroli może mieć niekorzystne konsekwencje. Niemniej jednak opłata za brak przeglądu rzadko jest najgorszą sankcją. Co się stanie, jeśli samochód nie zostanie sprawdzony?

Jeśli zaniedbasz przegląd techniczny i zostaniesz zatrzymany przez policję lub Inspekcję Transportu Drogowego, możesz zostać ukarany mandatem do 500 zł. Na szczęście ustawodawca nie dodał dodatkowych punktów za to przestępstwo. Jeżeli termin kontroli minął, może to skutkować mandatem i pouczeniem. Jeśli przez wiele miesięcy jeździłeś bez kontroli, spotkasz się z bardziej dotkliwymi reperkusjami.

Jeżeli przegląd wykaże brak przeglądu technicznego, dowód rejestracyjny zostaje zachowany, a samochód zostaje przekazany do przeglądu technicznego w ciągu 7 dni. Wcześniej zabrano dowód rejestracyjny i wydano specjalne zezwolenie na przejazd do stacji kontrolnej. Obecnie kierowcy nie muszą przedstawiać dowodu rejestracyjnego. Więc w zasadzie jest zatrzymany. Policja ma stały dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPiK, gdzie może zweryfikować aktualną dokumentację pojazdu. Jeśli policja stwierdzi, że nie zdałeś żadnych egzaminów technicznych, Twoja rejestracja w CEPiKu zostanie zawieszona. Wystarczy. Kierowca zatrzymanego samochodu musi następnie przejść badanie techniczne i zgłosić się do pracy lub policji.

Samochody, które nie były w ostatnim czasie kontrolowane, mogą zostać zatrzymane z ruchu, a ich właściciele mogą zostać obciążeni dodatkowymi opłatami, w tym holowaniem na pobliski parking. Opłata za pomoc drogową to kolejna kara za niezbadanie samochodu.

Odmowa rekompensaty może być jedną z najgorszych kar za brak przeglądu technicznego. Samochodem bez aktualnych badań technicznych można jeździć legalnie. W razie wypadku lub kolizji, niesprawdzenie samochodu może skutkować odmową lub zmniejszeniem odszkodowania. Roszczenie AC może zostać zmniejszone lub odrzucone, jeśli badanie techniczne było nieaktualne i miało wpływ na uszkodzenie. W przypadku winy cywilnej sprawcy nie grozi żadne sankcje i maksymalna grzywna.

Żaden przegląd w 2021 r. nie może przynieść jeszcze jednego bolesnego wyniku. Jeśli spóźnisz się na kontrolę pojazdu do 30 dni, na stacji kontroli pojazdów zostaniesz obciążony dwukrotnie wyższą opłatą. W takim podejściu ustawodawca chce, abyśmy gwarantowali bieżące badania, zwiększając jednocześnie wpływy do kasy Transportowego Dozoru Technicznego. Ustawa jest już przygotowana i zostanie wprowadzona w II kwartale 2021 r.

Jeżeli inspekcja wykryła brak badań technicznych w naszym pojeździe i policja usunęła nam dowód rejestracyjny, musimy niezwłocznie przeprowadzić badanie techniczne. Po zakończeniu badania i pozytywnej opinii stacji kontroli pojazdów otrzymamy zaświadczenie ważne przez 30 dni. Jeżeli posiadamy dowód rejestracyjny, zostanie on ostemplowany aktualnym przeglądem.

 

Zobacz także inne wpisy:

Ubezpieczenie OC na raty
OC dla młodego kierowcy

Opłata OC po terminie

Upoważnienie do ubezpieczenia samochodu

Podatek od kupna samochodu